ДГ № 131 "Флора"
град София

Материална база

ДГ "Флора" се намира в един от най-модерните и бързо развиващи се квартали на София-град, кв. "Манастирски ливади-изток". В детската градина функционират 6 градински групи и 2 яслени, с изключително просторни занимални, санитарни помещения и входни предверия, един физкултурен салон и два музикални салона, басейн, кухня-майка, модерна ООВС(Отоплително Охладителна, Вентилационна Система).

Всяка група разполага със самостоятелна площадка, снабдена с модерни съоръжения за игра, пясъчник, ударопоглъщаща настилка. Подредбата на МТБ и цветовото оформление са съобразени с енергономичните норми(Наредба №24 от 10.09.2020г. за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини). Вътрешният архитектурен план осигурява многофункционалност, уют и възможност за многообразни творчески решения, допринасящи за бързото адаптиране на децата към условията и позитивни емоции. Изградена е благоприятна среда за възпитание, обучение и отглеждане на децата.  С уютната си материална база, ДГ "Флора" създава условия за пълноценно детство, за равен старт на всяко дете, благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за реализацията на децата в училище. Детската градина разполага с рампа и вътрешен асансьор за осигуряване на равен достъп на всяко дете. 

Здравният кабинет на ДГ "Флора" е устроен съгласно Наредба №3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата.