ДГ № 131 "Флора"
град София

Мисия и визия

Мисия - ДГ№131 "Флора" е съвременна образователна институцуя:

  • гарантираща опазването на физическото и психическото здраве на всяко дете;
  • предоставяща възможности и образователно пространство, където всеки можеда намери себе си и да съпреживее ситуация на успех;
  • да осигури възможности за пълноценна социална реализация, базисна образователна подготовка и да формира нагласи за учене през целия живот.

Визия - идеалният и желан образ, към който всяка детска градина се стреми:

  • уютно, привлекателно, престижно и любимо място, гарантиращо опазване на физическото и психическото здраве на всяко дете и формиращо първите знания, умения, отношения и нагласи за учене през целия живот;
  • образователен център, интегриращ усилията и интересите на родителите, местната власт и другите партньори от социалната среда;
  • модерно и иновативно детско заведение, което да развива нови, актуални компетентности у своите деца и служители.