ДГ № 131 "Флора"
град София

Днес 22.11.2023 г. г-н Димитър Божилов-кмет на район "Триадица"посети нашата детска градина. Обсъдихме настоящото състояние на детската градина и планирахме бъдещото съвместно сътрудничество, с цел подобряване на материалната база, и подобряване качеството на отглеждане и възпитание на децата.