ДГ № 131 "Флора"
град София

група "Кокиче"

Втора група "Кокиче"

Екип на група "Кокиче":

учител: Красимира Мишева

учител: Миланка Великова"

"Ние сме кокичета добрички и обичани сме ние от всички. 

И понеже ний сме малки с бързи, бързи стъпки, тук в детската градина,

порасваме година след година. Като мъничета в тревата най-радостно растат децата!"

Групата се състои от 26 деца.

През учебната 2023/2024 год. избрахме помагалата от програмна система "Чуден свят" на издателство "Просвета".

Нашите цели: 

  1. Създаване на пълноценен детски свят, удовлетворяващ потребностите на детето от общуване, позволяващ му да намери своето място в обществото, познавателни интереси и неговата самостоятелност.
  2. Нашият екип: Уважаваме уникалността и потенциала на всяко дете, ценим усилията и усърдната работа.

Правила на групата:

  1. Влизам в детската градина и поздравявам с "Добро утро!", а на тръгване "Довиждане!" да кажа не забравям.
  2. Играчките не дърпам, а играя заедно с гругите деца. След игри прибирам всичко по местата.
  3. Никога не забравям да спазвам правилата.
  4. Когато госпожата говори, слушам внимателно и ако нещо не разбирам -вдигам ръка, за да попитам.
  5. Не прекъсвам, когато възрастните разговарят,
  6. Когато съм на масата и се храня не говоря.

ТЕЗИ ПРАВИЛА ТЪЙ ЛЕСНИ ПРАВЯТ ДНИТЕ НИ ЧУДЕСНИ!!!!!!

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ