ДГ № 131 "Флора"
град София

Група "Еделвайс"

 

Правила на група "Еделвайс"

В група "Еделвайс" цари атмосфера на сигурност, спокойствие, увереност и самочувствие от споделените обич и доверие.

В група "Еделвайс" се отнасяме с уважение към личността на детето и с подкрепа на неговата индивидуалност, осигуряваме условия за равен старт на всички деца. Работата ни е насочена към придобиване на знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

В групата организираме празници и развлечения. Децата осъществяват среща с изкуството-танцуват, пеят, влизат в роля-проявяват артистични способности, забавляват се.

Правила на група "Еделвайс":

  • Да бъдем толерантни и да бъдем приятели!
  • Говорим тихо и не прекъсваме!
  • Почистваме след себе си!
  • Пазим играчките, с които играем!
  • Ако нараним някого, му се извиняваме!
  • Връщаме нещата там, откъдето сме ги взели!
  • Разделяме всичко с другите!
  • Играем честно!
  • Вярваме в чудеса!
  • Винаги поздравяваме!

Тези правила тъй лесни правят дните ни чудесни!

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ